Mek/Svets

Kantbalksgjutning

Kantbalksgjutning

Kantbalksgjutning

Nytt avlopp underifrån

Skydd nödutgång skyddsrum

Skyddsräcken

stambyte + armering golvgjutniing

Stambyte från plaströr till syrafast

Stambyte från plaströr till syrafast

Svetsad ångledning